Modul A – splošna in strokovna gimnazija (70 ur)

Kaj je filozofija?

Cilji

Dijaki/dijakinje:

  • razumejo posebnosti filozofske zastavitve vprašanj,
  • razumejo filozofske temelje našega razumevanja sveta in samega sebe.

Naloge na delovni listih so sestavljene na minimalni, temeljni in višji zahtevnosti ravni, označene so z različnimi barvami, in sicer:

Standard znanja
Rdeče minimalni nivo, ki je pogoj za pozitivno oceno 2.
Modro temeljni nivo, ki ga doseže večina dijakov za oceni 3 ali 4.
Zeleno višji nivo, ki ga dosežejo učno prizadevnejši dijaki za oceni 4 ali 5.

Pred začetkom učenja in izpolnjevanja delovnih listov lahko ugotovite svoje predznanje s pomočjo tabele V (kaj že vem) Ž (kaj se želim naučiti) in po koncu učenja izpolnite še N (kaj sem se naučil/-a).

    
Učni sklop Delovni list z viri in literaturo ter nalogami in aktivnostmi za samostojno učenje Sekundarni viri in literatura za vse učne sklope teme
Sekundarni viri in literatura – Kaj je filozofija
Filozofsko postavljanje vprašanj  Učni sklop 1 – delovni list
Panoge filozofije (filozofske discipline)  Učni sklop 2 – delovni list
Nastanek in zgodovina filozofije  Učni sklop 3 – delovni list