Tematski sklopi

Modul A – splošna in strokovna gimnazija (70 ur)

Kaj lahko vem?

 Cilji

Tema uvede dijake/dijakinje v problematiko spoznanja, kar pomeni, da:

  • poznajo in razumejo osnovne probleme tega področja;
  • so sposobni analizirati določeni spoznavni problem in razumeti predlagane rešitve;
  • znajo uporabljati temeljne pojme;
  • znajo uporabiti pridobljena spoznanja za razumevanje znanstvenega spoznanja, s katerim se srečujejo pri drugih predmetih;
  • so sposobni refleksije o tem, kaj je kritično mišljenje;
  • ozavestijo in analizirajo svoj odnos do znanstvenih spoznanj, s katerimi se srečujejo pri dru­gih predmetih, še zlasti premislijo o vlogi znanosti v človeškem življenju;
  • na koncu znajo pridobljene uvide uporabiti za refleksije svojega odnosa do spoznanja.

Naloge na delovni listih so sestavljene na minimalni, temeljni in višji zahtevnosti ravni, označene so z različnimi barvami, in sicer:

Standard znanja
Rdeče minimalni nivo, ki je pogoj za pozitivno oceno 2.
Modro temeljni nivo, ki ga doseže večina dijakov za oceni 3 ali 4.
Zeleno višji nivo, ki ga dosežejo učno prizadevnejši dijaki za oceni 4 ali 5.

Pred začetkom učenja in izpolnjevanja delovnih listov lahko ugotovite svoje predznanje s pomočjo tabele V (kaj že vem) Ž (kaj se želim naučiti) in po koncu učenja izpolnite še N (kaj sem se naučil/-a).

    
Učni sklopi Delovni listi z viri in literaturo ter nalogami in aktivnostmi za samostojno učenje Sekundarni viri in literatura za vse učne sklope teme
Sekundarni viri in literatura – Kaj lahko vem
Uvod v temo Kaj lahko vem? Uvod v temo Kaj lahko vem – delovni list
Učni sklop Spoznanje, dvom … Učni sklop Spoznanje, dvom – delovni list
Učni sklop Izkustvo in razum … Učni sklop Izkustvo in razum-delovni list
Uvod v učni sklop Vednost in mnenje Uvod v učni sklop Vednost in mnenje-delovni list
Vednost mnenje, spoznanje dvom … Učni sklop Vednost, mnenje, spoznanje, dvom-delovni list
Vednost, mnenje Učni sklop Vednost, mnenje – delovni list
Relativnost spoznanja Učni sklop Relativnost spoznanja-delovni list
Spoznavni relativizem, Protagora Učni sklop Spoznavni relativizem, Protagora-delovni list
Moralni relativizem Učni sklop Moralni relativizem-delovni list