Kaj lahko storim?

Modul A – splošna in strokovna gimnazija (70 ur)

Kaj naj storim?

 Cilji

Tema uvede dijake/dijakinje v filozofsko problematiko etike, kar pomeni, da:

  • poznajo in razumejo nekatere temeljne probleme tega področja;
  • so jih zmožni analizirati in razumeti predlagane rešitve;
  • znajo uporabljati temeljne pojme;
  • znajo povezati pridobljeno znanje z osebnim premislekom o načelih, ki vodijo naše ravna­nje.

Naloge na delovni listih so sestavljene na minimalni, temeljni in višji zahtevnosti ravni, označene so z različnimi barvami, in sicer:

Standard znanja
Rdeče minimalni nivo, ki je pogoj za pozitivno oceno 2.
Modro temeljni nivo, ki ga doseže večina dijakov za oceni 3 ali 4.
Zeleno višji nivo, ki ga dosežejo učno prizadevnejši dijaki za oceni 4 ali 5.

Pred začetkom učenja in izpolnjevanja delovnih listov lahko ugotovite svoje predznanje s pomočjo tabele V (kaj že vem) Ž (kaj se želim naučiti) in po koncu učenja izpolnite še N (kaj sem se naučil/-a).

    
Učni sklopi Delovni listi z viri in literaturo ter nalogami in aktivnostmi za samostojno učenje Sekundarni viri in literatura za vse učne sklope teme
Sekundarni viri in literatura – Kaj lahko storim
Uvod v temo Etika in morala Uvod v temo Etika in morala-delovni list
Dobro in vrline Dobro in vrline-delovni list
Utemeljitev moralnih načel: motiv in posledice … Motiv in posledice
Utemeljitev moralnih nače: motiv in posledice …, teleološka etika, hedonizem Motiv in posledice 2
Utemeljitev moralnih načel … dolžnost … Motiv in posledice 3
Utemeljitev moralnih načel … praktična etika Praktična etika