Projektna skupina

Gradivo za izobraževanje na daljavo za predmet filozofija je zasnoval:

mag. Vasilij Štukelj Knežević, Gimnazija Šiška